Dźělenju złóžkow za wěste słowa zadźěwać

Jeli za waš tekst awtomatiske dźělenje złóžkow je zmóžnjene a wěste słowa njerjane wupadaja, abo jeli nochceće wěste słowa ženje dźělić, móžeće dźělenje złóžkow za tute słowa znjemóžnić:

  1. Wubjerće – Rěče a narodne šemy – Rěčne pomocne srědki

  2. Wubjerće słownik w lisćinje Wužiwarske słowniki a klikńće potom na Wobdźěłać….

    Jeli lisćina je prózdna, klikńće na Nowy…, zo byšće słownik załožił.

  3. Zapodajće w polu Słowo słowo, kotrež chceće z dźělenja złóžkow wuzamknyć, slědowane přez znak runosće (=), na přikład „pretenciozny=“.

  4. Klikńće na Nowy… a potom na Začinić.

tip

Zo byšće słowo z dźělenja złóžkow spěšnje wuzamknył, wubjerće słowo, potom Format – Znamješko…, klikńće na rajtark Pismo a wubjerće „Žana“ w polu Rěč.


Někotre słowa wosebite znamješka wobsahuja, z kotrymiž LibreOffice kaž z dźělatkom wobchadźa. Jeli dźělenje złóžkow za tajke słowa nochceće, móžeće wosebity kod zasadźić, kotryž dźělenju złóžkow na tej poziciji zadźěwa, hdźež so wosebity kod zasadźuje. Čińće tole:

  1. Stajće kursor na městno, hdźež so nima dźělenje złóžkow přewjesć.

  2. Wubjerće Zasadźić – Formatěrowanske znamješko – Słowny zwjazowak.

    Zasadźene formatěrowanske znamješko so šěre zwobraznjuje. Zo byšće jo wotstronił, stajće prosće kursor nad formatěrowanske znamješko a tłóčće tastu Entf.

Prošu podpěrajće nas!