Hłowowe abo nohowe linki formatěrować

Móžeće direktne formatěrowanje na tekst w hłowowej abo nohowej lince nałožić. Móžeće tež wotstup teksta relatiwnje k wobłukej hłowoweje abo nohoweje linki přiměrić abo ramik na hłowowu abo nohowu linku nałožić.

  1. Wubjerće Format – Předłoha strony… a potom rajtark Hłowowa linka abo Nohowa linka.

  2. Postajće nastajenja za wotstup, kotrež chceće wužiwać.

  3. Zo byšće hłowowej abo nohowej lince ramik abo sćin přidał, klikńće na Wjace…. Dialog Ramik/Pozadk so wočini.

Prošu podpěrajće nas!