Kapitlowe mjeno a čisło do hłowoweje abo nohowje linki zasadźić

Prjedy hač móžeće kapitlowe informacije do hłowoweje abo nohoweje linki zasadźić, dyrbiće najprjedy nastajenja za čisłowanje kapitlow za wotstawkowu předłohu postajić, kotruž chceće za kapitlowe titule wužiwać.

Wotstawkowu předłohu za kapitlowe titule přihotować

 1. Wubjerće Nastroje – Nadpismowe čisłowanje… – rajtark: Čisłowanje.

 2. Wubjerće w polu Runina 1.

 3. Wubjerće w polu Wotstawkowa předłoha wotstawkowu předłohu, kotruž chceće za kapitlowe titule wužiwać, na přikład Nadpismo 1.

 4. Wubjerće čisłowansku šemu za kapitlowe titule w polu Čisło, na přikład 1, 2, 3, ….

 5. Zapodajće Kapitl, slědowany wot mjezoty, do pola Před.

 6. Zapodajće mjezotu do pola Za.

 7. Klikńće na W porjadku.

Kapitlowe mjeno a čisło do hłowoweje abo nohoweje linki zasadźić

 1. Nałožće wotstawkowu předłohu, kotruž sće za kapitlowe titule definował, kapitlowym nadpismam w swojim dokumenće.

 2. Wubjerće Zasadźić – Hłowowa a nohowa linka – Hłowowa linka abo Zasadźić – Hłowowa a nohowa linka – Nohowa linka a wubjerće potom předłohu strony za aktualnu stronu z podmenija.

 3. Klikńće w hłowowej abo w nohowej lince.

 4. Wubjerće Zasadźić – Polo – Dalše pola… a klikńće na rajtark Dokument.

 1. Klikńće na Nadpismo w lisćinje Typ, Čisło a wobsah nadpisma w lisćinje Format a 1 w Hač do runiny.

 2. Klikńće na Zasadźić a potom na Začinić.

Hłowowa linka na kóždej stronje, kotraž aktualnu předłohu strony wužiwa, kapitlowe mjeno a čisło awtomatisce pokazuje.

Prošu podpěrajće nas!