Globalne dokumenty a poddokumenty

Globalny dokument wam zmóžnja, wulke dokumenty rjadować, na přikład knihu z wjele kapitlemi. Globalny dokument hodźi so jako kontejner za jednotliwe dataje LibreOffice Writer wobhladować. Jednotliwe dataje poddokumenty rěkaja.

Přiznamjenja globalnych dokumentow

Symbol za Notica

Hdyž globalnemu dokumentej dokument přidawaće abo nowy poddokument wutworjeće, so zwjazanje w globalnym dokumenće wutwori. Njemóžeće wobsah poddokumenta direktnje do globalneho dokumenta wobdźěłać, ale móžeće Nawigator wužiwać, zo byšće poddokument za wobdźěłanje wočinił.


Přikład za wužiwanje předłohow

Globalny dokument master.odm so z teksta a zwjazani z poddokumentomaj sub1.odt a sub2.odt zestaja. W kóždym poddokumenće so nowa wotstawkowa předłoha ze samsnym mjeno Předłoha1 definuje a wužiwa, a poddokumenty so składuja.

Hdyž globalny dokument składujeće, so předłohi z poddokumentow do globalneho dokumenta importuja. Najprjedy so nowa předłoha Předłoha1 ze sub1.odt importuje. Potom so nowe předłohi ze sub2.odt importuje, ale dokelž Předłoha1 je nětko hižo w globalnym dokumenće, so tuta předłoha ze sub2.odt njeimportuje.

W globalnym dokumenće widźiće nětko nowu předłohu Předłoha1 z prěnjeho poddokumenta. Wšě wotstawki předłohi Předłoha1 w globalnym dokumenće so z atributami předłohi Předłoha1 z prěnjeho poddokumenta pokazuja. Druhi poddokument sam wšak so njezměni. Widźiće wotstawki předłohi Předłoha1 z druheho poddokumenta z druhimi atributami wotwisujo wot toho, hač dokument sub2.odt jako swójski dokument wočinjeće abo jako dźěl globalneho dokumenta.

Symbol Pokiw

Zo byšće zamylenje wobešoł, wužiwajće samsnu dokumentowu předłohu za globalny dokument a jeho poddokumenty. To so awtomatisce stawa, hdyž globalny dokument a jeho poddokumenty z eksistowaceho dokumenta z pomocu přikaza Dataja – Pósłać – Globalny dokument wutworić wutworjeće.


Prošu podpěrajće nas!