Formowy list wutworić

Zo byšće formowy list wutworił, trjebaće tekstowy dokument, kotryž pola za adresowe daty a adresowu datowu banku. Potom kombinujeće abo zjednoćujeće adresowe daty a tekstowy dokument, zo byšće pak listy ćišćał pak je přez e-mejl pósłał.

note

Jeli dokument je w formaće HTML, so zasadźene abo wotkazane wobrazy přez e-mejl njesćelu.


Asistent serijoweho lista wam pomha, formowe listy wutworić.

Formowy list wutworić

 1. Wubjerće Nastroje – Asistent serijoweho ćišća….

  Dialog asistenta serijoweho lista so pokazuje. Slědowace je přikład za jednu z wjele móžnosćow, zo byšće strony asistenta nawigěrował:

 2. Wubjerće Z předłohu započeć a klikńće na tłóčatko Přepytać.

  Widźiće dialog Nowy.

 3. Wubjerće Wobchodniska korespondenca w lěwej lisćinje a potom Moderny wobchodniski list w prawej lisćinje. Klikńće na W porjadku, zo byšće dialog Předłohi začinił a potom na Dale w asistenće.

 4. Wubjerće List a klikńće na Dale.

 5. Klikńće w přichodnym kroku asistenta na tłóčatko Adresowu lisćinu wubrać…, zo byšće přepruwował, hač prawu adresowu lisćinu wužiwaće. Jeli chceće adresowy blok wužiwać, wubjerće typ adresoweho bloka, markěrujće datowe pola jeli trjeba, a klikńće na Dale.

 6. Přichodny krok je Narěčenje wutworić. Znjemóžńće kontrolny kašćik Personalizowane narěčenje zasadźić. Wubjerće pod Powšitkowne narěčenje narěčenje, kotrež ma horjeka na wšěch listach być.

 7. Jeli chceće pola serijoweho lista něhdźe w dokumenće placěrować, wubjerće wotpowědnu špaltu w swojim žórle adresowych datow a ćehńće a pušćće potom špaltowu hłowu do dokumenta, hdźež polo ma być. Wubjerće cyłu špaltu.

 8. Klikńće na Dale a skónčnje na Dokónčić, zo byšće serijowy list wutworił.

Prošu podpěrajće nas!