Wotstup mjez nóžkami

Jeli chceće wotstup mjez tekstami nóžkow abo kónčnych nóžkow powjetšić, móžeće wotpowědnej wotstawkowej předłoze horni a delni ramik přidać.

  1. Klikńće do nóžki abo kónčneje nóžki.

  2. Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi.

  3. Klikńće z prawej tastu na wotstawkowu předłohu, kotruž chceće změnić, na přikład „Nóžka“ a wubjerće Změnić…

  4. Klikńće na rajtark Ramiki.

  5. Klikńće we wobłuku Standard na symbol Jenož horni a delni ramik.

  6. Klikńće we wobłuku Linija na liniju w lisćinje Stil.

  7. Wubjerće „Běły“ w polu Barba. Jeli pozadk strony běły njeje, wubjerće barbu, kotraž so najlěpje k pozadkowej barbje hodźi.

  8. Wotstrońće hóčku z kontrolneho kašćika Synchronizować we wobłuku Nutřkowny wotstup.

  9. Zapodajće hódnotu do polow Horjeka a Deleka.

  10. Klikńće na W porjadku.

Prošu podpěrajće nas!