Nóžki abo kónčne nóžki zasadźić a wobdźěłać

Nóžki na dalše informacije deleka na stronje wo temje wotkazuja, kónčne nóžki na dalše informacije na kóncu dokumenta wotkazuja. LibreOffice nóžki a kónčne nóžki awtomatisce čisłuje.

Nóžku abo kónčnu nóžku zapodać

  1. Klikńće w swojim dokumenće, hdźež chceće kótwičku nóžki/kónčneje nóžki stajić.

  2. Choose Insert - Footnote and Endnote - Footnote or Endnote.

  3. Wubjerće we wobłuku Čisłowanje format, kotryž chceće wužiwać. Jeli Znamješko wuběraće, klikńće na tłóčatko Wubrać a wubjerće znamješko, kotrež chceće za nóžku wužiwać.

  4. Wubjerće we wobłuku Typ Nóžka abo Kónčna nóžka.

  5. Klikńće na W porjadku.

  6. Zapodajće nóžku/kónčnu nóžku.

Symbol za Nóžku direktnje zasadźić

Móžeće nóžki tež zasadźić, hdyž na symbol Nóžku direktnje zasadźić a symbolowej lajsće Zasadźić klikaće.

Symbol za Kónčnu nóžku zasadźić

Móžeće kónčne nóžki direktnje zasadźić, hdyž na symbol Kónčnu nóžku zasadźić w symbolowej lajsće Standard abo Zasadźić abo wubjerće Zasadźić – Nóžka a kónčna nóžka – Kónčna smužka.

Nóžku abo kónčnu nóžku wobdźěłać

tip

Z tastowymi skrótšenkami móžeće nóžki a kónčne nóžki zasadźić, wobdźěłać a k nim nawigěrować. Wubjerće Nastroje – Přiměrić… – rajtark: Tastatura a zapodajće note do pola Funkcije, zo byšće móžnosće widźał.


Prošu podpěrajće nas!