Wužiwarske daty w polach abo wuměnjenjach wotprašować

Z wuměnjenjow abo polow maće přistup k wěstym wužiwarskim datam a móžeće je přirunać. Móžeće wužiwarske daty ze slědowacymi operatorami přirunać:

Operator

Woznam

== abo EQ

je runja

!= abo NEQ

njeje runja


Jeli chceće, móžeće wuměnjenje wužiwać, zo byšće wěsty tekst w swojim dokumenće před wěsty wužiwarjom schować.

  1. Wubjerće tekst w dokumenće, kotryž chceće schować.

  2. Wubjerće Zasadźić – Wotrězk….

  3. Wubjerće we wobłuku Schować kontrolny kašćik Schować.

  4. Zapodajće w polu Z wuměnjenjom user_lastname == "Šołta", hdźež "Šołta" je swójbne mjeno wužiwarja, před kotrymž chceće tekst schować.

  5. Klikńće na Zasadźić a składujće potom dokument.

Symbol za Notica

Mjeno schowaneho wotrězka je hišće w Nawigatorje widźomne.


Slědowaca tabela je lisćina wužiwarskich wariablow, ke kotremuž maće přistup, hdyž wuměnjenje abo polo definujeće:

Wužiwarske wariable

Woznam

user_firstname

Předmjeno

user_lastname

Swójbne mjeno

user_initials

Iniciale

user_company

Předewzaće

user_street

Hasa/Dróha

user_country

Zwjazkowy kraj

user_zipcode

Póstowe wodźenske čisło

user_city

Město

user_title

Titul

user_position

Pozicija

user_tel_work

Słužbne telefonowe čisło

user_tel_home

Priwatne telefonowe čisło

user_fax

Faksowe čisło

user_email

E-mejlowa adresa

user_state

Zwjazkowy kraj


Prošu podpěrajće nas!