Njezměnite abo wariabelne datumowe polo zasadźić

Móžeće aktualny datum jako polo zasadźić, kotrež so kóždy raz aktualizuje, hdyž dokument wočinjeće abo jako polo, kotrež so njeaktualizuje.

  1. Wubjerće Zasadźić – Polo – Dalše pola… a klikńće na rajtark Dokument.

  2. Klikńće na „Datum“ w lisćinje Typ a čińće tole:

    Zo byšće datum jako polo zasadźił, kotrež so kóždy raz aktualizuje, hdyž dokument wočinjeće, klikńće na „Datum“ w lisćinje Wubrać.

    Zo byšće datum jako polo zasadźił, kotrež so njeaktualizuje, klikńće na „Datum (njezměnity)“ w lisćinje Wubrać.

Prošu podpěrajće nas!