Wuměnity tekst

Móžeće pola w swojim dokumenće konfigurować, kotrež tekst pokazuja, hdyž je wuměnjenje spjelnjene, kotrež sće definował. Móžeće na přikład wuměnity tekst definować, kotryž so w rjedźe wopomnjenskich listow pokazuje.

W tutym přikładźe so wuměnity tekst w dwěmaj krokomaj definuje. Najprjedy wutworjeće wariablu a potom wuměnjenje.

Wuměnjensku wariablu definować

Prěni dźěl přikłada ma wariablu za wuměnjensku instrukciju definować.

 1. Wubjerće Zasadźić – Polo – Dalše pola… a klikńće potom na rajtark Wariable.

 2. Klikńće na „Wariablu nastajić“ w lisćinje Typ.

 3. Zapodajće mjeno za wariablu w polu Mjeno, na přikład Wopomnjeće.

 4. Klikńće na „Tekst“ w lisćinje Format.

 5. Zapodajće 1 do pola Hódnota a klikńće na Zasadźić.
  Lisćina formatow nětko standardny format pokaza.

Wuměnjenje a wuměnity tekst definować

Druhi dźěl přikłada ma wuměnjenje definować, kotrež so ma spjelnić a zastupowacy symbol zasadźić, zo by so wuměnity tekst we wašim dokumenće pokazał.

 1. Stajće kursor tam, hdźež chceće wuměnity tekst do swojeho teksta zasadźić.

 2. Wubjerće Zasadźić – Polo – Dalše pola… a klikńće potom na rajtark Funkcije.

 3. Klikńće na „Wuměnity tekst“ w lisćinje Typ.

 4. Zapodajće Wopomnjeće EQ "3" w polu Wuměnjenje. Hinak prajene, wuměnity tekst so pokaza, hdyž wariabla w polu, kotruž sće w prěnim dźělu tutoho přikłada definował, je runja 3.

  Pazorki wokoło "3" podawaja, zo wariabla, kotruž sće w prěnim dźělu tutoho přikłada definował, je znamješkowy rjećazk.

 1. Zapodajće tekst, kotryž chceće pokazać, hdyž wuměnjenje w polu Potom je spjelnjene. Njeje nimale žadyn limit dołhosće za tekst, kotryž zapodawaće. Móžeće wotstawk do tutoho pola zasadźić.

 2. Klikńće na Zasadźić a potom na Začinić.

Wuměnity tekst pokazać

W tutym přikładźe so wuměnity tekst pokazuje, hdyž hódnota wuměnjenskeje wariable je runja 3.

 1. Stajće swój kursor před polo, kotrež sće w prěnim dźělu tutoho přikłada definował a wubjerće Wobdźěłać – Pola….

 2. Wuměńće ličbu w polu Hódnota z 3 a klikńće potom na Začinić.

 3. Jeli so polo awtomatisce njeaktualizuje, tłóčće F9.

Prošu podpěrajće nas!