Čisłowanje za nadpisma

Wužiwajće dialog Nadpismowe čisłowanje, zo byšće nadpismam čisłowanje přidał. Rozdźělne runiny w dialogu wam zmóžnjeja, rozdźělne nadpisma jako rozrjadowansku strukturu za waš dokument připokazał. W standardnych nastajenjach je wotstawkowa předłoha „Nadpismo 1“ rozrjadowanskej runinje 1 připokazana. Płaći jako najwyša runina w rozrjadowanskej strukturje dokumenta. Wotstawkowa předłoha „Nadpismo 2“ so rozrjadowanskej runinje 2 připokazuje a tak dale. Móžeće tež dialog wužiwać, zo byšće swójsku wotstawkowu předłohu jako nadpismo w dokumentowej strukturje připokazał.

Nadpismo awtomatiske čisłowanje přidać

 1. Wubjerće Nastroje – Nadpismowe čisłowanje a klikńće potom na rajtark Čisłowanje.

 2. Wubjerće runinu, kotraž so ma konfigurować.

 3. Wubjerće w polu Wotstawkowa předłoha wotstawkowu předłohu za wubranu runinu.

 4. Wubjerće w polu Čisło čisłowansku šemu, kotraž chceće za te nadpismo wužiwać a klikńće potom na W porjadku.

Awtomatiske čisłowanje z nadpisma wotstronić

 1. Klikńće za čisłom na spočatk teksta do nadpismoweho wotstawka.

 2. Tłóčće wróćotastu (←/⌫), zo byšće čisło zhašał.

 3. Tłóčće Umsch (⇧)+Wróćotasta (←/⌫) z kursorom na spočatku nadpisma, zo byšće čisło wróćił.

Tuta procedura čisłowanje za jednotliwe nadpismo wotstronja. Zo byšće awtomatiske čisłowanje za wšě nadpisma wotstronił abo změnił, wužiwajće dialog Nadpismowe čisłowanje.

Swójsku wotstawkowu předłohu jako nadpismo wužiwać

 1. Wubjerće Nastroje – Nadpismowe čisłowanje a klikńće potom na rajtark Čisłowanje.

 2. Klikńće na runinu, kotruž chceće swójskej wotstawkowej předłoze w lisćinje Runina připokazać.

 3. Wubjerće swójsku předłohu w polu Wotstawkowa předłoha.

 4. Klikńće na W porjadku.

Prošu podpěrajće nas!