Předłohu strony na zakładźe aktualneje strony wutworić

Móžeće wuhotowanje strony naćisnyć a potom předłohu strony na jeho zakładźe wutworić.

Móžeće na přikład předłohu strony wutworić, kotraž wěstu hłowowu linki pokazuje a druhu předłohu strony, kotraž druhu hłowowu linku pokazuje.

  1. Wočińće nowy tekstowy dokument, wubjerće Napohlad – Předłohi a klikńće potom na symbol Předłohi strony.

  2. Klikńće na symbol Stilowe akcije a wubjerće Nowa předłoha z wuběra z podmenija.

  3. Zapodajće mjeno za stronu w polu Nowe mjeno předłohi zapodać a klikńće potom na W porjadku.

  4. Klikńće dwójce na mjeno w lisćinje, zo byšće předłohu na aktualnu stronu nałožił.

  5. Wubjerće Zasadźić – Hłowowa a nohowa linka – Hłowowa linka a wubjerće nowu předłohu strony z lisćiny.

  6. Zapodajće tekst, kotryž ma w hłowowej lince być. Stajće kursor do hłowneho tekstoweho pola zwonka hłowoweje linki.

  7. Wubjerće Zasadźić – Dalše łamanja – Manuelne łamanje….

  8. Wubjerće we wobłuku Typ Łamanje strony a potom „Standardna předłoha strony“ z pola Předłoha strony.

  9. Wospjetujće kroki 2-6, zo byšće druhu swójsku předłohu strony z druhej hłowowej linku wutworił.

Prošu podpěrajće nas!