Popisy wužiwać

W tekstowych dokumentach móžeće grafikam, tabelam, wobłukam a rysowanskim objektam běžnje čisłowane popisy přidać.

Móžeće tekst a čisłowe wobłuki za rozdźělne typy popisow wobdźěłać.

Symbol za Notica

Hdyž wobrazej abo objektej popis přidawaće, so objekt a tekst popisa so hromadźe do noweho wobłuka stajatej. Hdyž tabeli popis přidawaće, so tekst popisa jako wotstawk pódla tabele zasadźi. Hdyž wobłukej popis přidawaće, so tekst popisa tekstej we wobłuku přidawa, pak před pak za eksistowacym tekstom.


Symbol Pokiw

Zo byšće objekt kaž tež popis přesunył, ćehńće wobłuk, kotryž tutej elementaj wobsahuje. Zo byšće čisłowanje popisa aktualizował, po tym zo sće wobłuk přesunył, tłóčće F9.


Zo byšće popis definował, postupujće kaž sćěhuje:

  1. Wubjerće element, kotremuž chceće popis přidać.

  2. Wubjerće Zasadźić – Popis….

  3. Wubjerće požadane nastajenja a klikńće na W porjadku. Jeli chceće, móžeće tež druhi tekst do pola Kategorija zapodać, na přikład Grafika.

Symbol za Notica

Móžeće tekst popisa direktnje w dokumenće wobdźěłać.


Popis so z wotstawkowej předłohu formatěruje, kotraž mjenu kategorije popisa wotpowěduje. Jeli na přikład popis „Tabela“ zasadźujeće, so wotstawkowa předłoha „Tabela“ na tekst popisa nałožuje.

Symbol Pokiw

LibreOffice móže popis awtomatisce přidać, hdyž objekt, grafiku, wobłuk abo tabelu zasadźujeće. Wubjerće – LibreOffice Writer – Awtomatiske popis.


Prošu podpěrajće nas!