Tabele přesahowace wuličenja

Móžeće wuličenja přewjesć, kotrež so po wjace hač jednej tabeli w tekstowym dokumenće rozpřestrěwaja.

  1. Wočińće tekstowy dokument, zasadźće dwě tabeli a zapodajće ličby do mało celow we woběmaj tabelomaj.

  2. Stajće swój kursor do prózdneje cele w jednej z tabelow.

  3. Tłóčće F2.

  4. Zapodajće w frmlowej lajsće funkciju, kotruž chceće přewjesć, na přikład =SUMA.

  5. Klikńće do cele, kotraž ličbu wobsahuje, tłóčće plusowe znamješko (+) a potom do druheje cele, kotraž ličbu wobsahuje.

  6. Tłóčće Enter.

Prošu podpěrajće nas!