Wuslědk tabeloweho wuličenja w druhej tabeli pokazać

Móžeće wuličenje z celemi w jednej tabeli přewjesć a wuslědk w druhej tabeli pokazać.

  1. Wočińće tekstowy dokument, zasadźće tabelu z wjacorymi špaltami a linkami a zasadźće potom druhu tabeli, kotraž jenož jednu celu ma.

  2. Zapodajće ličby do někotrych celow wulkeje tabele.

  3. Stajće kursor do tabele z jednotliwej celu a tłóčće potom F2.

  4. Zapodajće w frmlowej lajsće funkciju, kotruž chceće přewjesć, na přikład =SUMA.

  5. Klikńće do cele we wjetšej tabeli, kotraž ličbu wobsahuje, tłóčće plusowe znamješko (+) a potom do druheje cele, kotraž ličbu wobsahuje.

  6. Tłóčće Enter.

Symbol za Notica

Jeli chceće, móžeće tabelu formatěrować, kotraž so kaž normalny tekst zadźeržuje. Zasadźće tabelu do wobłuka a zakótwće wobłuk jako znamješko. Wobłuk ze susodnym tekstom zakótwjeny wostawa, hdyž tekst zasadźujeće abo zhašeće.


Prošu podpěrajće nas!