Kompleksne fomle w tekstowych dokumentach wuličić

Móžeće předdefinowane funkcije w formli wužiwać a potom wuslědk wuličenja do tekstoweho dokumenta zasadźić.

Zo byšće na přikład přerěznu hódnotu třoch ličbow wuličił, přewjedźće tole:

  1. Klikńće do dokumenta, hdźež chceće formlu zasadźić a tłóčće potom F2.

  2. Klikńće na symbol Formla a wubjerće „Přerězk“ z lisćiny statistiskich funkcijow.

  3. Zapodajće tři ličby přez padorune smužki (|) rozdźělene.

  4. Tłóčće Enter. Wuslědk so jako polo do dokumenta zasadźuje.

Zo byšće formlu wobdźěłał, klikńće dwójce na polo w dokumenće.

Prošu podpěrajće nas!