Sumy rjada tabelowych celow wuličić

 1. Wubjerće Tabela – Tabelu zasadźić… a zasadźće tabelu z jednej špaltu a wjace hač jednej linku do tekstoweho dokumenta.

 2. Zapodajće ličbu do kóždeje cel špalty, ale wostajće poslednju celu w špalće prózdnu.

 3. Stajće kursor do poslednjeje cele špalty a klikńće potom na symbol Suma w symbolowej lajsće Tabela.
  Formlowa lajsta so ze zapiskom „=sum“ zjewi.

 4. Klikńće do prěnjeje cele rjada, kotryž chceće aděrować, ćehńće do kónčneje cele a pušćće potom.
  LibreOffice formlu za wuličenje sumy hódnotow w aktualnej špalće zasadźuje.

 5. Tłóčće Enter abo klikńće na Nałožić w formlowej lajsće.
  Suma hódnotow w aktualnej špalće so do cele zapodawa.

Jeli druhu ličbu něhdźe w špalće zapodawaće, so suma aktualizuje, hdyž do poslednjeje cele špalty klikaće.

Wotpowědnje móžeće tež sumu linki ličbow spěšnje wuličić.

Prošu podpěrajće nas!