Wuslědk formle w tekstowym dokumenće wuličić a zasadźić

Jeli waš tekst hižo formlu wobsahuje, na přikład „12+24*2“, móže LibreOffice wuslědk formle wuličić a potom do wašeho dokumenta zasadźić, bjeztoho zo byšće formlowu lajstu wužiwał.

  1. Wubjerće formlu w teksće. Formla smě jenož ličby a operatory wobsahować, nic wšak mjezoty.

  2. Wubjerće Nastroje – Wobličić abo tłóčće +plusowe znamješko (+).

  3. Stajće kurso na městno, hdźež chceće wuslědk formle zasadźić a wubjerće potom Wobdźěłać – Zasadźić, abo tłóčće +V.
    Wubrana formla so z wuslědkom wuměni.

Prošu podpěrajće nas!