Ramiki za strony definować

Warnowanski symbol

We Writer móžeće ramiki za předłohi stronow definować, nic wšak za jednotliwe strony. Wšě změny, kotrež na ramikach přewjedźeće, so na wšě strony nałožuja, kotrež samsny stil strony wužiwaja. Dźiwajće na to, zo so změny předłohi strony njedadźa so w LibreOffice z funkciju Cofnyć cofnyć.


Předdefinowany ramikowy stil nastajić

 1. Wubjerće Format - Předłoha strony… – rajtark: Ramiki.

 2. Wubjerće jedyn ze standardnych ramikowych stilow we wobłuku Standard (Přednastajenja).

 3. Wubjerće linijowy stil, šěrokosć a barbu za wubrany ramikowy stil we wobłuku Linija. Tute nastajenja so na wšě ramikowe linije nałožuja, kotrež su we wubranym ramikowym stilu wobsahowane.

 4. Wubjerće wotstup mjez ramikowymi linijemi a wobsahom strony we wobłuku Nutřkowny wotstup. Móžeće jenož wotstupy za kromy změnić, za kotrež ramikowa linija je definowana.

 5. Klikńće na W porjadku, zo byšće změny nałožił.

Swójski ramikowy stil nastajić

 1. Wubjerće Format - Předłoha strony… – rajtark: Ramiki.

 2. Wubjerće we wobłuku Swójski kromy, hdźež maja so w zhromadnym wuhotowanju zjewić. Klikńće na kromu w přehledźe, zo byšće wuběr kromy přepinał.

 3. Wubjerće linijowy stil, šěrokosć a barbu za wubrany ramikowy stil we wobłuku Linija. Tute nastajenja so na wšě ramikowe linije nałožuja, kotrež su we wubranym ramikowym stilu wobsahowane.

 4. Wospjetujće poslednjej dwaj krokaj za kóždu ramikowu kromu.

 5. Wubjerće wotstup mjez ramikowymi linijemi a wobsahom strony we wobłuku Nutřkowny wotstup. Móžeće jenož wotstupy za kromy změnić, za kotrež ramikowa linija je definowana.

 6. Klikńće na W porjadku, zo byšće změny nałožił.

Prošu podpěrajće nas!