Ramiki za znamješka definować

Warnowanski symbol

Jeli ramikowe kajkosće dweju susodneju tekstoweju wobłukow su identiske (samsny stil, samsna šěrokosć, samsna barba, samsny nutřkowny wotstup a samsny sćin), maja tej dwaj wobłukaj za dźěl samsneje ramikoweje skupiny a zwobraznjujetej so ze samsnym ramikom w dokumenće.


Předdefinowany ramikowy stil nastajić

 1. Wubjerće wobłuk znamješkow, wokoło kotrehož chceće ramik přidać.

 2. Wubjerće Format –Znamješko… – rajtark: Ramiki.

 3. Wubjerće jedyn ze standardnych ramikowych stilow we wobłuku Standard (Přednastajenja).

 4. Wubjerće linijowy stil, šěrokosć a barbu za wubrany ramikowy stil we wobłuku Linija. Tute nastajenja so na wšě ramikowe linije nałožuja, kotrež su we wubranym ramikowym stilu wobsahowane.

 5. Wubjerće wotstup mjez ramikowymi linijemi a wubranymi znamješkami we wobłuku Nutřkowny wotstup. Móžeće jenož wotstupy za kromy změnić, za kotrež ramikowa linija je definowana.

 6. Klikńće na W porjadku, zo byšće změny nałožił.

Swójski ramikowy stil nastajić

 1. Wubjerće wobłuk znamješkow, wokoło kotrehož chceće ramik přidać.

 2. Wubjerće Format –Znamješko… – rajtark: Ramiki.

 3. Wubjerće we wobłuku Swójski kromy, hdźež maja so w zhromadnym wuhotowanju zjewić. Klikńće na kromu w přehledźe, zo byšće wuběr kromy přepinał.

 4. Wubjerće linijowy stil, šěrokosć a barbu za wubrany ramikowy stil we wobłuku Linija. Tute nastajenja so na wšě ramikowe linije nałožuja, kotrež su we wubranym ramikowym stilu wobsahowane.

 5. Wospjetujće poslednjej dwaj krokaj za kóždu ramikowu kromu.

 6. Wubjerće wotstup mjez ramikowymi linijemi a wubranymi znamješkami we wobłuku Nutřkowny wotstup. Móžeće jenož wotstupy za kromy změnić, za kotrež ramikowa linija je definowana.

 7. Klikńće na W porjadku, zo byšće změny nałožił.

Prošu podpěrajće nas!