Awtomatiska prawopisna kontrola

LibreOffice móže prawopis awtomatisce při zapodawanju kontrolować a móžne wopak napisane słowa z čerwjenej žołmojtej liniju podšmórnyć.

Zo byšće prawopis awtomatisce při zapodawanju kontrolował

  1. Wubjerće Nastroje – Awtomatiska prawopisna kontrola.

  2. Klikńće z prawej tastu na słowo, kotrež je z čerwjenej žołmojtej liniju podšmórnjene, a wubjerće potom namjetowane narunanske słowo z lisćiny abo z podmenija Awtomatiska korektura.

Jeli słowo z podmenija Awtomatiska korektura wuběraće, so podšmórnjene słowo a narunanske słowo awtomatisce lisćinje Awtomatiska korektura za aktualnu rěč přidawatej. Zo byšće lisćinu Awtomatiska korektura pokazał, wubjerće Nastroje – Awtomatiska korektura – Nastajenja awtomatiskeje korektury… a klikńće potom na rajtark Wuměnić.

Móžeće tež swójskemu słownikej podšmórnjene słowo přidać, hdyž Přidać wuběraće.

Słowa z prawopisneje kontrole wuzamknyć

  1. Wubjerće słowa, kotrež chceće wuzamknyć.

  2. Klikńće na rěčny wodźenski element na statusowej lajsće, zo byšće meni wočinił.

  3. Wubjerće „Žane“ (prawopis njekontrolować).

Prošu podpěrajće nas!