Čisłowane lisćiny abo naličenja při zapodawanju wutworić

$[officenameg móže čisłowanje abo naličenske znamješka při zapodawanju awtomatisce nałožić

Zo byšće awtomatiske čisłowanje a naličenje zmóžnił

  1. Wubjerće Nastroje – Awtomatiska korektura – Nastajenja awtomatiskeje korektury…, klikńće na rajtark Nastajenja a wubjerće potom „Naličenja a čisłowane lisćiny“.

  2. Wubjerće Nastroje – Awtomatiska korektura a zawěsćće, zo Při zapodawanju je wubrane.

tip

Awtomatiske čisłowanje so jenož na wotstawki nałožuje, kotrež su z wotstawkowymi předłohami „Standard“, „Wobsah“ abo „Wobsah, zasunjeny“ sformatěrowane.


Zo byšće čisłowanje abo naličenje při zapodawanju wutworił

  1. Zapodajće 1., i. abo I, zo byšće čisłowanje započał. Zapodajće * abo -, zo byšće naličenje započał. Móžeće tež prawu spinku za ličbu město dypka zapodać, na přikład 1) abo i).

  2. Zapodajće mjezotu a swój tekst a tłóčće potom Enter. Nowy wotstawk awtomatisce přichodne čisło abo naličenske znamješko dóstawa.

  3. Tłóčće tastu Enter znowa, zo byšće lisćinu dokónčił.

Symbol za Notica

Móžeće čisłowanu lisćinu z někajkej ličbu započeć.


Lisćinowu runinu lisćinoweho wotstawka změnić

Prošu podpěrajće nas!