Nadpisma w Nawigatorje rozrjadować

Móžeće nadpisma a podrjadowany tekst w dokumenće z pomocu Nawigatora horje a dele přesunyć. Móžeće tež rozrjadowanske runiny za nadpisma wuše a niže zastopnjować. Zo byšće tutu funkciju wužiwał, formatěrujće nadpisma w swojim dokumenće z jednym z předdefinowanych wotstawkowych předłohow „Nadpismo N“ (1 – 10), abo, zo byšće swójsku předłohu za nadpismo wužiwał, wubjerće NastrojeNadpismowe čisłowanje, čisło w lisćinje Runiny a potom předłohu w polu Wotstawkowa předłoha.

tip

Zo byšće tekstowy kursor spěšnje do nadpisma w dokumenće přesunył, klikńće dwójce na nadpismo w lisćinje Nawigatora.


Zo byšće Nawigator přidokował, ćehńće titulnu lajstu do kromy dźěłoweho wobłuka. Zo byšće Nawigator wotdokował, klikńće dwójce na jeho wobłuk, mjeztym zo tastu dźeržiće.

Zo byšće nadpismo w dokumenće horje abo dele přesunył:

warning

Zawěsćće, zo so nadpisma na wšěch rozrjadowanskich runinach w Nawigatorje pokazuja. Po standardźe so wšě runiny pokazuja. Hlejće kroki deleka, zo byšće rozrjadowanske runiny změnił, kotrež so pokazuja.


  1. Klikńće na symbolowej lajsće Standard na symbol Nawigatora Symbol za Nawigator, zo byšće Nawigator wočinił.

  2. Klikńće w Nawigatorje na symbol Wobsah nawigaciskeho napohlada Symbol za Wobsah nawigaciskeho napohlada.

  3. Přewjedźće jedyn ze slědowacych krokow:

  1. Ćehńće nadpismo do noweho městna w lisćinje Nawigatora.

  2. Klikńće na nadpismo w lisćinje Nawigatora a potom na Nadpismo horje Symbol za Wyše zastopnjować abo Nadpismo dele Symbol za Niže zastopnjować.

note

Zo byšće nadpismo bjez podrjadowaneho teksta přesunył, dźeržće , mjeztym zo ćahaće abo na symbol Nadpismo horje abo Nadpismo dele klikaće.


Zo byšće rozrjadowansku runinu nadpisma wyše abo niže zastopnjował

  1. Wubjerće nadpismo w lisćinje Nawigatora.

  2. Klikńće na symbol Rozrjadowansku runinu wyše zastopnjować Symbol za Rozrjadowansku runinu wyše zastopnjować abo Rozrjadowansku runinu niže zastopnjować Symbol za Rozrjadowansku runinu niže zastopnjować.

Wužiwajće rozrjadowanske runiny, zo byšće změnił, kotre nadpisma so pokazuja

Klikńće na symbol Pokazać hač do rozrjadowanskeje runiny Symbol za Pokazać hač do rozrjadowanskeje runiny, a wubjerće potom ličbu za maksimalnu rozrjadowansku runinu. Nadpismo z rozrjadowanskej runinu, kotraž je mjeńša hač tuta ličba abo runje tutej ličbje, so w Nawigator pokaza.

Prošu podpěrajće nas!