Pozicioněrowanje objektow

Objekt, na přikład wobraz abo wobłuk, so w dokumenće z pomocu kótwički pozicioněruje, kotraž je k druhemu elementej připowěsnjena.

Kótwička poćahowy dypk za objekt postaja. Poćahowy dypk móže strona abo wobłuk być, hdźež objekt je, wotstawk abo samo znamješko. Objekt přeco kótwičku ma.

Kótwička so z elementom přesuwa, ke kotremuž je připowěsnjena, hdyž so dokument wobdźěłuje. Objekt swoju poziciju relatiwnje k poćahowemu dypkej wobchowuje, kotryž je přez jeho kótwičku postajena, tak zo so objekt, hdyžkuli so poćahowy dypk přesuwa abo měnja, relatiwnje k njemu přesuwa.

Slědowace nastajenja zakótwjenja su k dispoziciji:

Zakótwjenje

Efekt

Jako znamješko

Zakótwja wubrany objekt jako znamješko w aktualnym teksće. Jeli wysokosć wubraneho objekta je wjetša hač aktualna pismowa wulkosć, so wysokosć linki, kotraž objekt wobsahuje, powjetšuje.

Zo byšće wobraz na stronje HTML centrował, zasadźće wobraz, zakótwće jón „jako znamješko“ a centrujće potom wotstawk.

K znamješku

Zakótwja wubrany objekt k wotstawkej, kotryž znamješko wobsahuje, ke kotremuž kótwička je připowěsnjena. Poćahowy dypk za objekt je spočatk wotstawka, kotryž znamješko wobsahuje.

Jeli na přikład wotstawk na dypku před kótwičku dźěliće, so poćahowy dypk k spočatkej noweho wotstawka přesuwa a objekt relatiwnje k tomu dypkej přesuwa. Jeli wotstawk z tym před nim zwjazujeće, so poćahowy dypk k spočatkej skombinowanenu wotstawkej přesuwa a objekt so k poziciji relatiwnje k njemu přesuwa.

K wotstawkej

Zakótwja wubrany objekt k aktualnemu wotstawkej.

K stronje

Zakótwja wubrany objekt k aktualnej stronje.

K wobłukej

Zakótwja wubrany objekt k wobdawacemu wobłukej.


note

Objekty dadźa so jenož na tej stronje pozicioněrować, hdźež kótwička je.


Kótwičku přesunyć

Hdyž twar, tekstowe polo, OLE-objekt, wobraz abo wobłuk do swojeho dokumenta zasadźujeće, so kótwicowy symbol tam jewi, hdźež objekt je zakótwjeny. Móžeće kótwičku přesunyć abo, hdyž na druhe objektowe wobmjezowanja dźiwaće, objekt relatiwnje k poćahowemu dypkej kótwički pozicioněrować, hdyž objekt ćahaće.

Kótwičku změnić

Zo byšće nastajenja zakótwjenja objekta změnił, klikńće z prawej tastu na objekt a wubjerće potom nastajenje z podmenija Kótwička.

Prošu podpěrajće nas!