Polo ličenja słowow w statusowej lajsće

Ličba słowow so w dokumenće a we wuběrje w tutym polu w statusowej lajsće pokazuje. Dwójne kliknjenje dialog Ličenje słowow wočinja, kotryž dalše statistiske podaća wo dokumenće pokazuje.

Prošu podpěrajće nas!