Pola zasadźić

Klikńće, zo byšće dialog Pola wočinił. Klikńće na šipk pódla symbola a wubjerće trěbne polo z podmenija.

Móžeće slědowace funkcije wubrać:

Datum

Zasadźuje aktualny datum jako polo. Standardny datumowy format so wužiwa, a datum so awtomatisce njeaktualizuje.

Čas

Zasadźuje aktualny čas jako polo. Čas so direktnje ze systemowych nastajenjow wašeho dźěłoweho systema přejima. Kruty časowy format so nałožuje, kotryž njeda so z pomocu tasty F9 aktualizować.

Čisło strony

Zasadźuje aktualne čisło strony jako polo na poziciji kursora. Standardne nastajenje za to je znamješkowa předłoha Čisło strony.

Ličba stronow

Zasadźuje cyłkownu ličbu stronow jako polo do dokumenta.

Tema

Zasadźuje temu jako polo, kotraž je w kajkosćach dokumenta podata. Tute polo daty pokazuje, kotrež su so w polu Tema pod Dataja – Kajkosće… – Rajtark: Wopisanje zapodali.

Titul

Zasadźuje titul jako polo, kotryž je w kajkosćach dokumenta podaty. Tute polo daty pokazuje, kotrež su so w polu Titul pod Dataja – Kajkosće… – Rajtark: Wopisanje zapodali.

Prěni awtor (polo)

Zasadźuje mjeno wosoby jako polo, kotraž je dokument wutworiła. Polo zapisk wužiwa, kotryž je pod LibreOffice – Wužiwarske daty nastajeny.

Druhe

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

Prošu podpěrajće nas!