Čas

Zasadźuje aktualny čas jako polo. Čas so direktnje ze systemowych nastajenjow wašeho dźěłoweho systema přejima. Kruty časowy format so nałožuje, kotryž njeda so z pomocu tasty F9 aktualizować.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Zasadźić – Polo – Čas


Zo byšće druhi časowy format připokazał abo woprawdźite časowe daty přiměrił, wubjerće Zasadźić – Polo – Dalše pola… a přewjedźće požadane změny w dialogu Pola. Nimo toho móžeće kóždy čas format zasadźeneho časoweho pola změnić, hdyž Wobdźěłać – Pola… wuběraće.

Prošu podpěrajće nas!