Datum

Zasadźuje aktualny datum jako polo. Standardny datumowy format so wužiwa, a datum so awtomatisce njeaktualizuje.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Zasadźić – Polo – Datum


Jeli chceće druhi datumowy format definować, sće datum awtomatisce zaktualizował, wubjerće Zasadźić – Polo – Dalše pola…, zo byšće pólny přikaz zasadźił a přewjedźće požadane nastajenja w dialogu Pola. Format eksistowaceho datumoweho pola da so kóždy čas změnić, hdyž Wobdźěłać – Pola wuběraće.

Prošu podpěrajće nas!