Nałožić

Přenošuje wobsah zapodawanskeje linki do wašeho dokumenta a začinja formlowu lajstu. Wobsah zapodawanskeje linki so na poziciji kursora w dokumenće zasadźuje.

Symbol za Nałožić

Nałožić

Prošu podpěrajće nas!