Čisło strony

Aktualne čisło strony so w tutym polu statusoweje lajsty pokazuje. Kliknjenje dialog „K stronje přeńć“ wočinja, z kotrymž móžeće w dokumenće nawigěrować. Kliknjenje z prawej tastu wšě zapołožki w dokumenće pokazuje. Klikńće na zapołožku, zo byšće tekstowy kursor na městnje zapołožki pozicioněrował.

Pokazana strona (x) a cyłkowna ličba stronow (y) so we formje Strona x/y pokazujetej. Hdyž po dokumenće z myšku kuleće, so čisło strony pokazuje, hdyž tastu myški pušćeće. Hdyž z pomocu praweje suwanskeje lajsty kuleće, so čisła stronow jako pomocny pokiw pokazuja. Format čisłowanja stronow statusoweje lajsty a suwanskeje lajsty je identiski.

Móžeće Nawigator pokazać abo schować, hdyž na polo Čisło strony dwójce klikaće.

Zo byšće k wěstej stronje přešoł, zapodajće čisło strony we wjertnym tłóčatku Strona w Nawigatorje a tłóčće Enter.

Symbol za Notica

Hdyž tastowe skrótšenki Umsch++F5 tłóčiće, móžeće čisło strony zapodać. Hdyž Enter tłóčiće, so kursor k wubranej stronje pohibuje.


Prošu podpěrajće nas!