Čisłowanje nowo započeć

Započina lisćinowe čisłowanje nowo. Tutón přikaz je jenož aktiwny, hdyž kursor je w lisćinje.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Lisćiny – Čisłowanje nowo započeć.

Z kontekstoweho menija:

Stajće kursor do lisćinoweho wotstawka, klikńće z prawej tastu a wubjerće Lisćina – Čisłowanje nowo započeć.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće w meniju Start rajtarka Start Čisłowanje nowo započeć.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Čisłowanje nowo započeć

Čisłowanje nowo započeć


Prošu podpěrajće nas!