Suma

Aktiwizuje sumowu funkciju. Dźiwajće na to, zo kursor dyrbi w celi być, hdźež so ma suma jewić.

LibreOffice celowy wobłuk za sumowu funkciju spóznawa, jeli cele su z ličbami wupjelnjene. Prjedy hač daty zapodawaće, dyrbiće Tabela – Ličbne spóznaće, zo byšće tutu funkciju zmóžnił.

Klikńće na Nałožić, zo byšće sumowu formlu přiwzać, kaž so w zapodawanskej lince jewi.

Symbol za Suma

Suma

Prošu podpěrajće nas!