Tabela: kruta

Jeli tutón modus je aktiwny, změny linki a/abo špalty jenož date susodne linki abo špalty wobwliwuja.

Symbol za Tabela: kruta

Tabela: kruta

Prošu podpěrajće nas!