Špaltu zasadźić

Zasadźuje jednu špaltu abo wjacore špalty za wuběrom do tabele. Móžeće tež wjacore špalty naraz zasadźić, hdyž dialog wočinjeće (wubjerće Tabela – Zasadźić – Špalty) abo wjacore špalty wuběraće, prjedy hač na symbol klikaće. Jeli druha metoda so wužiwa, změja zasadźene špalty samsnu relatiwnu šěrokosć kaž wubrane špalty.

Symbol za Špaltu zasadźić

Špaltu zasadźić

Prošu podpěrajće nas!