Linki zasadźić

Zasadźuje jednu linku abo wjacore linki do tabele pod wuběrom. Zo byšće wjace hač jednu linku zasadźił, wočińće dialog (wubjerće Tabela – Zasadźić – Linki…) abo wubjerće wjace hač jednu linku, prjedy hač na symbol klikaće. Druha metoda linki samsneje wysokosće kaž prěnjotnje wubrane linki zasadźuje.

Symbol za Linku zasadźić

Linku zasadźić

Prošu podpěrajće nas!