Čisłowana lisćina

Přidawa wubranemu wotstawkej čisłowanje abo wotstronja jo.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Lisćiny – Čisłowana lisćina.

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Lisćiny – Čisłowana lisćina.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Start – Čisłowana lisćina.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Čisłowana lisćina

Čisłowanu lisćinu přepinać

Z tastatury:

F12

Z bóčnicy:

Klikńće we wobłuku Wotstawk bóčnicy Kajkosće na Čisłowana lisćina.


Zo byšće format čisłowanja definował, wubjerće Format – Naličenske znamješka a čisłowanje…. Zo byšće symbolowu lajstu Naličenske znamješka a čisłowanje pokazał, wubjerće Napohlad – Symbolowe lajsty – Naličenske znamješka a čisłowanje.

note

Někotre nastajenja za naličenske znamješka a čisłowanje k dispoziciji njejsu, hdyž we wuhotowanju Web dźěłaće.


Prošu podpěrajće nas!