Selection Mode

Choose the selection mode from the submenu: standard selection mode, or block selection mode.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Wuběranski modus

Ze statusoweje lajsty:

Klikńće na wobłuk wuběra.


In standard selection mode, you can select multi-line text including the line ends.

In block selection mode, you can select a rectangular block of text.

Prošu podpěrajće nas!