Protect Document

Toggles write protection for fields and bookmarks in the document.

warning

Škit njeje jako wěstotny škit za informacije mysleny, ma mylnym změnam zadźěwać.


Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Nastroje – Dokument škitać – Pola škitać.

Wubjerće Nastroje – Dokument škitać – Zapołožki škitać.


Protect Fields

Toggles fields write protection. When checked, the fields cannot be edited or deleted.

Protect Bookmarks

Toggles bookmark write protection. When checked, the bookmarks cannot be deleted or renamed.

Prošu podpěrajće nas!