Character Style

Character styles provide a way to customize the formatting for individual characters. Use character styles to change the properties of a character, word or selected part of a paragraph. When you apply a character style to a text selection, the character style properties override the corresponding paragraph character properties.

For example, if you apply a character style with 15pt font size to a selection in a paragraph with character property of 12pt font size, the selection is set to 15pt, while the rest of the paragraph remains with 12pt font size.

note

No Character Style is actually the set of character properties of the current paragraph style. Choose No Character Style to reset the character properties of the selection to those of the paragraph style. You cannot customize No Character Style.


Přistup k tutomu přikazej …

  1. Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi abo Předłohi – Předłohi rjadować… (), zo byšće wobłuk Předłohi wočinił.

  2. Klikńće na symbol Znamješkowe předłohi horjeka we wobłuku a wubjerće potom znamješkowu předłohu.

  3. Klikńće z prawej tastu myški, zo byšće kontekstowy meni wočinił a wubjerće Nowy…/Předłohu wobdźěłać….

Symbol za Znamješkowe předłohi

Symbol za Znamješkowe předłohi


note

Direct formatting overrides any formatting provided by a character style. To remove direct formatting from a selection, use Format - Clear Direct Formatting (+M).


Organizer

Set the options for the selected style.

note

Use the Contains section in the Organizer to see the properties of the character style.


Specify the formatting and the font that you want to apply.

Font Effects

Specify the font effects that you want to use.

Specify the position, scaling, rotation, and spacing for characters.

Asian Layout

Sets the options for double-line writing for Asian languages. Select the characters in your text, and then choose this command.

Maće jenož přistup k tutym přikazam, po tym zo sće podpěru za aziske rěče w – Rěče a narodne šemy – Powšitkowne zmóžnił.

Wuzběhnjenje

Nałožuje aktualnu barbu za wuzběhnjenje na tekstowy wuběr.

Borders

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

Wróćo stajić

Staja změnjene hódnoty w aktualnym rajtarku na hódnoty wróćo, kotrež při wočinjenju ddialog płaćachu. Jeli so Nałožić wužiwa, prjedy hač dialog začinjeće, so hódnoty na te wróćo stajeja, kotrež su so po poslednim wužiwanju tłóčatka Nałožić wužiwali.

Nałožić

Nałožuje změny na wšěch rajtarkach, bjeztoho zo by so dialog začinił. To njeda so z Wróćo stajić cofnyć.

Na nadrjadowanu předłohu wróćo stajić

Hódnoty za aktualny rajtark so na wotpowědne hódnoty předłohi stajeja, kotraž je w rajtarku „Rjadować“ pod „Zakład“ podata. We wšěmi padami, tež jeli je w „Zakład “ zapisk „- Žadyn -“ wubrany, so aktualne hódnoty rajtarka we „Wobsahuje“ wotstronjeja.

W porjadku

Składuje wšě změny a začinja dialog.

Přetorhnyć

Začinja dialog a zaćisnje změny we wšěch rajtarkach. Jeli je so Nałožić wužił, so změny po poslednjej wužiwanju tłóčatka Nałožić zaćisnu.

Prošu podpěrajće nas!