Delete

Deletes the selected column(s) from the table.

This command is only available if the cursor is in a table.

Přistup k tutomu přikazej …

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Špaltu zhašeć

Špaltu zhašeć


Prošu podpěrajće nas!