Delete

Deletes the selected row(s) from the table.

Přistup k tutomu přikazej …

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Linki zhašeć

Linki zhašeć


Prošu podpěrajće nas!