Page Style

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Předłoha strony….

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Předłoha strony.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Kromy strony, Wulkosć strony abo Špalty strony w rajtarku Wuhotowanje a klikńće na Dalše nastajenja….

Wubjerće Předłoha strony w meniju Wuhotowanje rajtarka Wuhotowanje.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Předłoha strony

Předłoha strony

Z tastatury:

+ Umsch (⇧) + P

Ze statusoweje lajsty:

Klikńće na wobłuk Předłoha strony.

Z bóčnicy:

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi () – wubjerće Předłohi strony – wočińće kontekstowy meni wubraneje předłohi – Nowy…/Předłohu wobdźěłać.


Organizer

Set the options for the selected style.

Allows you to define page layouts for single and multiple-page documents, as well as a numbering and paper formats.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparency

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Header

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Footer

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Borders

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

Columns

Specifies the number of columns and the column layout for a page style, frame, or section.

Footnote

Specifies the layout options for footnotes, including the line that separates the footnote from the main body of document.

Podpěra za aziske rěče

Maće jenož přistup k tutym přikazam, po tym zo sće podpěru za aziske rěče w – Rěče a narodne šemy – Powšitkowne zmóžnił.

Text Grid

Adds a text grid to the current page style. This option is only available if Asian language support is enabled under Languages and Locales - General in the Options dialog box.

Wróćo stajić

Staja změnjene hódnoty w aktualnym rajtarku na hódnoty wróćo, kotrež při wočinjenju ddialog płaćachu. Jeli so Nałožić wužiwa, prjedy hač dialog začinjeće, so hódnoty na te wróćo stajeja, kotrež su so po poslednim wužiwanju tłóčatka Nałožić wužiwali.

Nałožić

Nałožuje změny na wšěch rajtarkach, bjeztoho zo by so dialog začinił. To njeda so z Wróćo stajić cofnyć.

W porjadku

Składuje wšě změny a začinja dialog.

Přetorhnyć

Začinja dialog a zaćisnje změny we wšěch rajtarkach. Jeli je so Nałožić wužił, so změny po poslednjej wužiwanju tłóčatka Nałožić zaćisnu.

Prošu podpěrajće nas!