Rename AutoText

Allows you to change the name of an AutoText entry.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Nastroje – Awtomatiski tekst… – Tłóčatko: Awtomatiski tekst – Přemjenować…


Name

Displays the current name of the selected AutoText item.

New

Type the new name for the selected AutoText component.

Shortcut

Assigns a shortcut to the selected AutoText entry.

Prošu podpěrajće nas!