Wubjerće Předłohi – Předłohu wobdźěłać….

Wubjerće Předłohi – Wubranu předłohu aktualizować abo + Umsch+F11.

Wubjerće Předłohi – Nowa předłoha z wuběra abo Umsch+F11.

Wubjerće Předłohi – Formatowe předłohi z předłohi začitać.

Wubjerće Předłohi – Předłohi rjadować abo .

Prošu podpěrajće nas!