Meni Nastroje

Wubjerće Nastroje – Rěč – Dźělenje złóžkow

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Nastroje – Přełožić.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Nastroje – Přepruwowanje bjezbarjernosće….

Wubjerće Dataja – Eksportować jako – Jako PDF eksportować – rajtark: Powšitkowny – wobłuk Powšitkowny – Uniwersalna bjezbarjernosć (PDF/UA) a klikńće na W porjadku/Eksportować.

Z tastatury:

+ 8

Z bóčnicy:

Wočińće bóčnicu Přepruwowanje bjezbarjernosće.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Nastroje – Ličenje słowow….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Přepruwować – Ličenje słowow.

Wubjerće Ličenje słowow… w meniju Přepruwowanje rajtarka Přepruwować.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Ličenje słowow

Ličenje słowow

Ze statusoweje lajsty:

Klikńće na wobłuk Ličenje słowow a znamješkow.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Nastroje – Čisłowanje kapitlow…

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Čisłowanje nadpismow

Čisłowanje nadpismow

Wubjerće Nastroje – Čisłowanje kapitlow… – rajtark: Čisłowanje

Wubjerće Nastroje – Čisłowanje linkow… (nic za HTML-format)

Wubjerće Nastroje – Nóžki a kónčne nóžki…

Wubjerće Nastroje – Nóžki a kónčne nóžki… – rajtark: Nóžki

Wubjerće Nastroje – Nóžki a kónčne nóžki… – rajtark: Kónčne nóžki

Wubjerće Tabela – Přetworić – Tekst do tabele…

Wubjerće wotstawki abo tabelowe linki a potom Nastroje – Sortěrować

Wubjerće Nastroje – Wobličić

+plusowe znamješko

Wubjerće Nastroje – Aktualizować

Wubjerće Nastroje – Aktualizować – Formatěrowanje strony

Wubjerće Nastroje – Aktualizować – Aktualny zapis

Wubjerće Nastroje – Aktualizować – Zapisy a tabele

Wubjerće Nastroje – Aktualizować – Wšě aktualizować

Wubjerće Nastroje – Aktualizować – Pola

F9

Wubjerće Nastroje – Aktualizować – Wotkazy

Wubjerće Nastroje – Aktualizować – Diagramy

Wubjerće Nastroje – Dokument škitać – Pola škitać.

Wubjerće Nastroje – Dokument škitać – Zapołožki škitać.

Wubjerće Nastroje – Asistent serijoweho ćišća…

Klikńće na symbol Asistent serijoweho ćišća na symbolowej lajsće Serijowy list:

Klikńće na symbol Asistent serijoweho ćišća na symbolowej lajsće Tabelowe daty:

Symbol

Serijowy list

Prošu podpěrajće nas!