Meni Format

Wubjerće Format – Wotstawk… – Rajtark: Iniciale.

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi, wočińće kontekstowy meni a wubjerće Nowy… /Předłohu wobdźěłać… – rajtark: Iniciale.

Wubjerće Format – Wotstawk… – Rajtark: Tekstowy běh.

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi, klikńće na zapisk z prawej tastu, wubjerće Nowy… /Předłohu wobdźěłać – rajtark: Tekstowy běh

Wubjerće Wobdźěłać – Pytać a wuměnić… – tłóčatko: Format… – Rajtark: Tekstowy běh.

Klikńće z prawej tastu myški na wotstawk z formatowej předłohu Wobsah. Wubjerće Wotstawk – Předłohu wobdźěłać – Rajtark: Wuměnjenje.

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi (). Klikńće z prawej tastu na wotstawkowu předłohu. Wubjerće Nowy… – Rajtark: Wuměnjenje

Wubjerće Předłohi – Stile z předłohi začitać

Klikńće we woknje Formatowe předłohi dołho na symbol Akcije formatowych předłohow horjeka naprawo. Wubjerće Stile z předłohi začitać z podmenija.

Wšelake móžnosće, zo byšće wokno Formatowe předłohi wočinił:

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Předłoha strony….

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Předłoha strony.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Kromy strony, Wulkosć strony abo Špalty strony w rajtarku Wuhotowanje a klikńće na Dalše nastajenja….

Wubjerće Předłoha strony w meniju Wuhotowanje rajtarka Wuhotowanje.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Předłoha strony

Předłoha strony

Z tastatury:

+ Umsch (⇧) + P

Ze statusoweje lajsty:

Klikńće na wobłuk Předłoha strony.

Z bóčnicy:

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi () – wubjerće Předłohi strony – wočińće kontekstowy meni wubraneje předłohi – Nowy…/Předłohu wobdźěłać.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće meni Format – Titulna strona….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Zasadźić – Titulna strona.

Wubjerće Wuhotowanje – Titulna strona.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Titulna strona

Titulna strona

Wubjerće Format – Wotstawk… – Rajtark: Rozrjad a lisćina

Klikńće z prawej tastu myški na wotstawk a wubjerće potom Wotstawk – Wotstawk… – Rajtark: Rozrjad a lisćina

Klikńće z prawej tastu myški na wotstawk a wubjerće potom Wotstawk – Předłohu wobdźěłać… – Rajtark: Rozrjad a lisćina

Wubjerće Předłohi – Předłohu wobdźěłać… – Rajtark: Rozrjad a lisćina (wotstawkowe předłohi).

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi – wočińće kontekstowy meni předłohi a wubjerće potom Nowy… /Předłohu wobdźěłać…– rajtark: Rozrjad a lisćina (wotstawkowe předłohi).

Wubjerće Format – Wotrězki… – tłóčatko: Nastajenja….

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Špalty….

Wubjerće Format – Titulna strona… a potom předłohu strony a klikńće na Wobdźěłać….

Wubjerće Format - Předłoha strony… – rajtark: Špalty.

Wubjerće Zasadźić – Wobłuk – Wobłuk… – Rajtark: Špalty.

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohiPředłohi strony. Wočińce kontekstowy meni za wubranu předłohu strony a wubjerće Nowy… /Předłohu wobdźěłać – rajtark: Špalty.

Wubjerće Format – Wobłuk a Objekt – Kajkosće… – Rajtark: Špalty

Wubjerće Zasadźić – Wotrězk… – Rajtark: Špalty.

Wubjerće Format – Wotrězki… – tłóčatko: Nastajenja…Rajtark:Špalty.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Wuhotowanje – Špalty strony – Dalše nastajenja – rajtark: Špalty.

Wubjerće Špalty strony w meniju Wuhotowanje rajtarka Wuhotowanje.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Špalty strony

Špalty strony

Wubjerće Format - Předłoha strony… – rajtark: Nóžka.

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi, wočińće kontekstowy meni a wubjerće Nowy… /Předłohu wobdźěłać – rajtark: Nóžka.

Wubjerće Zasadźić – Wotrězk… – rajtark: Nóžki/Kónčne nóžki.

Wubjerće Format – Wotrězki… – tłóčatko: Nastajenja… – rajtark: Nóžki/Kónčne nóžki.

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi – wočińće kontekstowy meni předłohi a wubjerće potom Nowy… /Předłohu wobdźěłać (wotstawkowe předłohi).

  1. Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi abo Předłohi – Předłohi rjadować… (), zo byšće wobłuk Předłohi wočinił.

  2. Klikńće na symbol Znamješkowe předłohi horjeka we wobłuku a wubjerće potom znamješkowu předłohu.

  3. Klikńće z prawej tastu myški, zo byšće kontekstowy meni wočinił a wubjerće Nowy…/Předłohu wobdźěłać….

Symbol za Znamješkowe předłohi

Symbol za Znamješkowe předłohi

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi – wočińće kontekstowy meni předłohi a wubjerće potom Nowy… /Předłohu wobdźěłać… (za wobłukowe předłohi).

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi () – wočińće kontekstowy meni wubraneje předłohi Nowy…/Předłohu wobdźěłać… (za lisćinowe předłohi).

Wubjerće Nastroje – Awtomatiska korektura – Při zapodawanju.

Wubjerće Nastroje – Awtomatiska korektura.

Wubjerće Nastroje – Awtomatiska korektura – Nałožić.

Wubjerće Nastroje – Awtomatiska korektura – Nałožić a změny wobdźěłać.

Wubjerće Tabela – Předłohi awtomatiskeho formata… (z kursorom w tabeli).

Wubjerće Format – Wobraz – Kajkosće… – rajtark: Wobłuk.

Klikńće w symbolowej lajsće Wobraz (mjeztym zo wobrazy su wubrane) na

Symbol za Wobrazowe kajkosće

Wobrazowe kajkosće

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Wobraz – Kajkosće… – rajtark: Pozicija a wulkosć.

Wubjerće Format – Wobłuk a objekt – Kajkosće… – rajtark: Pozicija a wulkosć.

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi – wobłukowe předłohi. Wočińće w kontekstowym meniju předłohi Nowy… /Předłohu wobdźěłać… – rajtark: Typ.

Wubjerće Zasadźić – Wobłuk – Wobłuk… – rajtark: Pozicija a wulkosć.

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Kajkosće – rajtark: Pozicija a wulkosć.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Kajkosće… – rajtark: Pozicija a wulkosć w meniju Wobraz rajtarka Wobraz.

Wubjerće Kajkosće… – rajtark: Pozicija a wulkosć w meniju Objekt rajtarka Objekt.

Z tastatury:

F4, then Position and Size tab.

Ze statusoweje lajsty:

Klikńće na wobłuk wulkosće wubraneho objekta a potom na rajtark Pozicija a wulkosć.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Wobběh.

Wubjerće Format – Wobraz – Kajkosće… – rajtark: Wobběh.

Wubjerće Format – Wobłuk a objekt – Kajkosće… – rajtark: Wobběh

Wubjerće Zasadźić – Wobłuk – Wobłuk… – Rajtark: Wobběh.

Wubjerće Format – Wobběh – Wobdźěłać… – rajtark: Wobběh.

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Wobběh.

Wubjerće Wobběh – Wobdźěłać… – rajtark: Łamać.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Rajtark: Wobraz – Wobběh.

Z bóčnicy:

Wubjerće wobłuk Wobběh w bóčnicy Kajkosće.

Wubjerće Format – Wobběh – Wobrys wobdźěłać….

Wubjerće Format – Wobraz – Kajkosće… – rajtark: Hyperwotkaz.

Wubjerće Format – Wobłuk a objekt – Kajkosće… – rajtark: Hyperwotkaz

Wubjerće Zasadźić – Wobłuk – Wobłuk… – Rajtark: Hyperwotkaz.

Wubjerće Format – Wobraz – Kajkosće… – rajtark: Nastajenja.

Wubjerće Format – Wobłuk a Objekt – Kajkosće… – Rajtark: Nastajenja.

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi - wočińće w kontekstowym meniju wubraneje wobłukoweje předłohiNowy…/Předłohu wobdźěłać… – rajtark: Nastajenja.

Wubjerće Zasadźić – Wobłuk – Wobłuk… – Rajtark: Nastajenja.

Klikńće z prawej tastu myški na wubrany objekt a wubjerće Kajkosće… – rajtark: Nastajenja.

Wubjerće Format – Wobraz – Kajkosće… – rajtark: Wobraz.

Wubjerće Format – Wobraz – Kajkosće… – rajtark: Makro.

Wubjerće Format – Wobłuk a objekt – Kajkosće… – rajtark: Makro.

Wubjerće Nastroje – Awtomatiski tekst – tłóčatko: Awtomatiski tekst – Makro….

Wubjerće Nastroje – Wobrazowa karta…. Wočińće kontekstowy meni a wubjerće Makro….

Wubjerće Format – Znamješko – rajtark: Hyperwotkaz – tłóčatko: Podawki….

Wubjerće Tabela – Kajkosće… – rajtark: Tabela.

Wubjerće Tabela – Kajkosće… – rajtark: Špalty.

Wubjerće Tabela – Kajkosće… – rajtark: Tekstowy běh.

Klikńće z prawej tastu myški do tabele a wubjerće Cela.

Wubjerće Tabela – Cele zwjazać.

Klikńće w symbolowej lajsće Tabela na

Symbol za Cele zwjazać

Cele zwjazać

Wubjerće Tabela – Cele dźělić.

Klikńće w symbolowej lajsće Tabela na

Symbol za Cele dźělić

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Cele škitać.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Cele škitać w meniju Tabela rajtarka Tabela.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Cele škitać

Cele škitać

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Škit celow zběhnyć.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Škit cele zběhnyć w meniju Tabela rajtarka Tabela.

Symbol za Škit celow zběhnyć

Škit celow zběhnyć

Wubjerće w kontekstowym meniju cele Linka.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Wulkosć – Linkowa wysokosć.

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Wulkosć – Linkowa wysokosć.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Linkowa wysokosć w meniju Tabela rajtarka Tabela.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Wulkosć – Špaltowa šěrokosć.

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Wulkosć – Špaltowa wysokosć.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Špaltowa šěrokosć w meniju Tabela rajtarka Tabela.

Wubjerće Tabela – Wubrać – Linka.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Linki zhašeć

Linki zhašeć

Wubjerće w kontekstowym meniju cele Špalta.

Wubjerće w kontekstowym meniju cele Špalta – Šěrokosć….

Wubjerće Tabela – Wubrać – Špalta.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Zasadźić – Špalty….

Wubjerće Tabela – Zasadźić – Linki….

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Zasadźić – Linki.

Wubjerće Zasadźić – Špalty….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Linki zasadźić w meniju Tabela rajtarka Tabela.

Wubjerće Špalty zasadźić w meniju Tabela rajtarka Tabela.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Špaltu zhašeć

Špaltu zhašeć

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Wubrać – Cela.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Tabela – Celu wubrać.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Celu wubrać

Celu wubrać

Z bóčnicy:

Wubjerće Kajkosće – Tabela – Cela.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Wubrać – Špalta.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Tabela – Špalta.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Špaltu wubrać

Špaltu wubrać

Z bóčnicy:

Wubjerće Kajkosće – Tabela – Špalta.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Wubrać – Linka.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Tabela – Linka.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Linku wubrać

Linku wubrać

Z bóčnicy:

Wubjerće Kajkosće – Tabela – Linka.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Wubrać – Tabela.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Tabela – Tabelu wubrać.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Tabelu wubrać

Tabelu wubrać

Z bóčnicy:

Wubjerće Kajkosće – Tabela – Tabela.

Wubjerće Format – Wobłuk a Objekt – Kajkosće….

Symbol za Objektowe kajkosće

Objektowe kajkosće

Symbol za Wobłukowe kajkosće

Wobłukowe kajkosće

Wubjerće Format – Předłoha strony… – rajtark: Tekstowa lěsyca, jeli podpěra za aziske rěče je zmóžnjena

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela –Zhašeć – Tabela.

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Zhašeć – Tabela.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Tabelu zhašeć

Tabelu zhašeć

Z bóčnicy:

Wubjerće Kajkosće – Tabela – Tabelu zhašeć.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Zhašeć.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Wubrać.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Wulkosć.

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Wulkosć.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Tabelowa wulkosć

Tabelowa wulkosć

Prošu podpěrajće nas!