Meni Zasadźić

Wubjerće Zasadźić – Dalše łamanja – Manuelne łamanje…

Wubjerće Zasadźić – Dalše łamanja

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Zasadźić – Polo.

Z kontekstoweho menija:

Wočińće kontekstowy meni a wubjerće Polo wobdźěłać (zasadźene pola)

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Zasadźić – Pola.

Wubjerće Referenca – Polo.

Wubjerće Polo w meniju Referency rajtarka Referency.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Polo zasadźić

Polo zasadźić

Z tastatury:

+ F2

Wubjerće Zasadźić – Polo – Datum

Wubjerće Zasadźić – Polo – Čas

Wubjerće Zasadźić – Polo – Čisło strony

Wubjerće Zasadźić – Polo – Ličba stronow

Wubjerće Zasadźić – Polo – Tema

Wubjerće Zasadźić – Polo – Titul

Wubjerće Zasadźić – Polo – Awtor

Wubjerće Zasadźić – Polo – Dalše pola….

+F2

Klikńće w symbolowej lajsće Zasadźić na

Symbol

Pola zasadźić

Wubjerće Zasadźić – Polo – Dalše pola… – Rajtark: Dokument

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Zasadźić – Polo – Dalše pola… – Rajtark: Prěčne pokazy

Wubjerće Zasadźić – Prěčny pokaz…

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Zasadźić – Prěčny pokaz….

Wubjerće Referency – Prěčny pokaz….

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Prěčny pokaz zasadźić

Prěčny pokaz zasadźić

Z tastatury:

+ F2

Wubjerće Zasadźić – Polo – Dalše pola… – Rajtark: Funkcije

Wubjerće Zasadźić – Polo – Dalše pola… – Rajtark: Dokumentowe informacije

Wubjerće Zasadźić – Polo – Dalše informacije – Rajtark: Wariable

Wubjerće Zasadźić – Polo – Dalše pola… – Rajtark: Datowa banka

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Zasadźić – Wotrězk

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Zasadźić – Wotrězk

Wubjerće Wotrězk w meniju Zasadźić rajtarka Zasadźić.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Wotrězk

Wotrězk

Wubjerće Zasadźić – Wotrězk… – Rejtark: Wotrězk abo Format – Wotrězki…

Wubjerće Zasadźić – Wotrězk… – rejtark: Zasunjenja abo Format – Wotrězki… – tłóčatko Nastajenja – rajtark: Zasunjenja

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Zasadźić – Nóžka a kónčna nóžka – Nóžka abo kónčna nóžka…

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Nóžka/Kónčna nóžka (ze zasadźenej nóžku/kónčnej nóžku)

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Referenca – Nóžka.

Wubjerće Referenca – Kónčna nóžka.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Nóžku direktnje zasadźić

Nóžku direktnje zasadźić

Symbol za Kónčnu nóžku direktnje zasadźić

Kónčnu nóžku direktnje zasadźić

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Zasadźić – Popis…

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Popis zasadźić

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Wobraz – Popis.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Popis zasadźić

Popis zasadźić

Wubjerće Zasadźić – Popis… – Tłóčatko: Nastajenja…

Wočińće kontekstowy meni – wubjerće Popis… – Tłóčatko: Nastajenja…

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Zasadźić – Zapołožka…

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Zasadźić – Zapołožka

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Zapołožku zasadźić

Zapołožku zasadźić

Wubjerće Zasadźić – Skript… (jenož za HTML-dokumenty)

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar

Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapisk zapisa

Wočińće symbolowu lajstu Zasadźić a klikńće na

Symbol za Zapisowy zapisk zasadźić

Zapisowy zapisk zasadźić

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapis wobsaha, hesłar abo literarny zapis

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Hesłar wobdźěłać w hesłarje.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Referenca – Zapis wobsaha.

Wubjerće Zapis wobsaha, hesłar abo literarny zapis w meniju Referenca rajtarka Referenca.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Hesłar zasadźić

Hesłar zasadźić

Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapisk literarneho zapisa…

Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapis wobsaha, hesłar abo literarny zapis…

Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapis wobsaha, hesłar abo literarny zapis… – Rajtark: Typ

Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapis wobsaha, hesłar abo literarny zapis… – Rajtark: Typ (wotwisujo wot typa)

Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapis wobsaha, hesłar abo literarny zapis… – Rajtark: Typ (hdyž zapis wobsaha je wubrany typ)

Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapis wobsaha, hesłar abo literarny zapis… – Rajtark: Typ (hdyž alfabetiski hesłar je wubrany typ)

Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapis wobsaha, hesłar a literarny zapis – rajtark: Typ (hdyž zapis wobrazow je wubrany typ)

Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapis wobsaha, hesłar abo literarny zapis… – Rajtark: Typ (hdyž zapis tabelow je wubrany typ)

Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapis wobsaha, hesłar abo literarny zapis… – Rajtark: Typ (hdyž Swójski je wubrany typ)

Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapis wobsaha, hesłar abo literarny zapis… – Rajtark: Typ (hdyž zapis objektow je wubrany typ)

Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapis wobsaha, hesłar abo literarny zapis… – Rajtark: Typ (hdyž literarny zapis je wubrany typ)

Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapis wobsaha, hesłar abo literarny zapis… – Rajtark: Typ, markěrujće kontrolny kašćik „Přidatne předłohi“ a klikńće potom na Předłohi připokazać

Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapis wobsaha, hesłar abo literarny zapis… – Rajtark: Zapiski wotwisujo wot wubraneho typa)

Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapis wobsaha, hesłar abo literarny zapis… – Rajtark: Zapiski (hdyž zapis wobsaha je wubrany typ)

Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapis wobsaha, hesłar abo literarny zapis… – Rajtark: Zapiski (hdyž alfabetiski hesłar je wubrany typ)

Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapis wobsaha, hesłar a literarny zapis – rajtark: Zapiski (hdyž zapis wobrazow je wubrany typ)

Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapis wobsaha, hesłar abo literarny zapis… – Rajtark: Zapiski (hdyž zapis tabelow je wubrany typ)

Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapis wobsaha, hesłar abo literarny zapis… – Rajtark: Zapiski (hdyž Swójski je wubrany typ)

Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapis wobsaha, hesłar abo literarny zapis… – Rajtark: Zapiski (hdyž tabela objektow je wubrany typ)

Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapis wobsaha, hesłar abo literarny zapis… – Rajtark: Zapiski (hdyž literarny zapis je wubrany typ)

Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapisk literarneho zapisa a klikńće na Wobdźěłać

Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapis wobsaha, hesłar abo literarny zapis… – Rajtark: Předłohi

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Zasadźić – Wobalka…

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Nastroje – Wobalka.

Wubjerće Wobalka w meniju Nastroje rajtarka Nastroje.

Wubjerće Wobalka w meniju Zasadźić rajtarka Zasadźić.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Wobalku zasadźić

Wobalku zasadźić

Wubjerće Zasadźić – Wobalka… – Rajtark: Wobalka

Wubjerće Zasadźić – Wobalka… – Rajtark: Format

Wubjerće Zasadźić – Wobalka… – Rajtark: Ćišćak

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Zasadźić – Wobłuk – Wobłuk…

Wubjerće Format – Wobłuk a objekt – Kajkosće…

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Wobłuk zasadźić

Wobłuk zasadźić

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Tabelu zasadźić…

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Zasadźić – Tabela – Dalše nastajenja….

Wubjerće Start – Tabela – Dalše nastajenja….

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Tabelu zasadźić

Tabelu zasadźić

Z tastatury:

+ F12

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Tabela – Zasadźić.

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Zasadźić.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Tabela.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Zasadźić

Zasadźić

Z bóčnicy:

Wubjerće Tabela we wobłuku Kajkosće.

Wubjerće Zasadźić – Wodoruna linija

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Zasadźić – Tekst z dataje

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Tekst z dataje w meniju Zasadźić rajtarka Zasadźić.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Tekst z dataje

Tekst z dataje

Wubjerće Zasadźić – Hłowowa a nohowa linka - Hłowowa linka

Wubjerće Zasadźić – Hłowowa a nohowa linka - Nohowa linka

Prošu podpěrajće nas!