Symbolowa lajsta Nastroje

Symbolowa lajsta Nastroje husto wužite funkcije wobsahuje.

Powjetšić

Powjetša měritko pokazanja formle wo 25 %. Aktualny skalowanski faktor so w statusowej lajsće pokazuje. Wuběr k dispoziciji stejacych skalowanskich nastajenjow je přez kontekstowy meni k dispoziciji. Kontekstowy meni w dźěłowym wobłuku tež skalowanske přikazy wobsahuje.

Symbol za Powjetšić

Powjetšić

Pomjeńšić

Pomjeńša měritko pokazanja formlow wo 25 %. Aktualny skalowanski faktor so w statusowej lajsće pokazuje. Wuběr k dispoziciji stejacych skalowanskich nastajenjow je přez kontekstowy meni k dispoziciji. Kontekstowy meni w dźěłowym wobłuku tež skalowanske přikazy wobsahuje.

Symbol za Pomjeńšić

Pomjeńšić

100 %

Displays the document at its actual size.

Symbol za měritko 100 %

Měritko 100 %

Wšě pokazać

Pokazuje cyłu formlu w maksimalnej móžnej wulkosći, zo bychu so wšě elementy zapřijimali. Formla so pomjeńša abo powjetša, zo bychu so wšě elementy formle w dźěłowym wobłuku pokazali. Aktualny skalowanski faktor so w statusowej lajsće pokazuje. Wuběr k dispoziciji stejacych skalowanskich nastajenjow su přez kontekstowy meni k dispoziciji. Kontekstowy meni w dźěłowym wobłuku tež skalowanske přikazy wobsahuje. Skalowanske přikazy a symbole su jenož w dokumentach Math k dispoziciji, nic za zasadźene objekty Math.

Symbol za Wšě pokazać

Wšě pokazać

Aktualizować

Tutón přikaz formlu w dokumentowym woknje aktualizuje.

Měnja we woknje Přikazy so awutomatisce aktualizuje, jeli so Pokazanje awtomatisce aktualizować aktiwizuje.

Symbol za Aktualizować

Aktualizować

Formlowy kursor

Wužiwajće tutón symbol w symbolowej lajsće, zo byšće formlowy kursor zmóžnił abo znjemóžnił. Dźěl formle, hdźež so kursor we woknje Přikazy pozicioněruje, so z ćeńkim ramikom markěruje, hdyž formlowy kursor je aktiwny.

Symbol za formlowy kursor

Formlowy kursor

Symbole

Wočinja dialog Symbole, w kotrymž móžeće symbol wubrać, kotryž so ma do formle zasadźić.

Symbol za symbole

Symbole

Prošu podpěrajće nas!