Symbolowe lajsty

Standardne symbolowe lajsty, kotrež su k dispoziciji, hdyž z aktiwnym formlowym dokumentom w LibreOffice Math dźěłaće, so tu wopisuja. Móžeće symbolowe lajsty wašim potrěbnosćam přiměrić, zo byšće symbole přesunył, zhašał abo nowe přidał.

Symbolowa lajsta Standard

Symbolowa lajsta Standard je w kóždym nałoženju LibreOffice k dispoziciji.

Symbolowa lajsta Nastroje

Symbolowa lajsta Nastroje husto wužite funkcije wobsahuje.

Statusowa lajsta

Statusowa lajsta informacije wo aktiwnym dokumenće pokazuje.

Prošu podpěrajće nas!