Wokno

W meniju Wokno móžeće nowe wokno wočinić a sej dokumentowu lisćinu wobhladać.

New Window

Opens a new window that displays the contents of the current window. You can now view different parts of the same document at the same time.

Wokno začinić

Začinja aktualne wokno. Wubjerće Wokno – Wokno začinić abo tłóčće +F4. W ćišćerskim přehledźe LibreOffice Writer a Calc móžeće aktualne wokno začinić, hdyž na tłóčatko Přehlad začinić klikaće.

Document List

Lists the currently open documents. Select the name of a document in the list to switch to that document.

Prošu podpěrajće nas!